Strona do wysyłania zadań dla zawodów matematycznych III LO w Olsztynie

Zasady przesyłania zadań:
1. Rozwiązania, które nam przysyłacie powinny być wykonane samodzielnie (nie przepisane z internetu ).
2. Rozwiązanie każdego zadania przysyłajcie w ODDZIELNYM pliku z nazwą:
K35_x    gdzie
K to nazwa klasy,
35 to numer w dzienniku osoby, która jest autorem rozwiązania
_x to numer zadania
Plików z innymi nazwami nie będziemy sprawdzać.

Pliki proszę przesyłać w formacie graficznym z rozszerzeniami: jpg, jpeg, png lub pdf, doc, docx
Jeśli pojawi się komunikat: Rozszerzenie niedozwolone oznacza, że nie zastosowaliśmy się do ww instrukcji
Jeśli komunikat: Plik nie może być większy niż 2 MB. To wtedy trzeba skompresować plik np zapisać w innym formacie lub podzielić wysylkę na mniejsze fragmenty przez zrobienie dwóch zdjęć do zadania

Pliki w trakcie wysyłania, nie zamykaj tego okna…

0%